ขอย้ายข้าราชการ (ในสังกัด สจด.)
  แจ้งประสงค์ขอย้าย (ในสังกัด สจด. แต่ต่าง หน)
  แจ้งประสงค์ขอย้าย (ย้ายไปต่างสังกัด)
  จ้งประสงค์ขอย้าย (ย้ายมา สจด.)
  มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ (กรณีมีคำสั่งย้าย)
  มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ (กรณีมีอบรม)
  มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ (กรณีไม่มีโครงสร้าง)
  ขออนุมัติให้ข้าราชการอบรม (ผู้จัดภายนอก)
  ขออนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการรักษาการ
   แบบคำร้องขอโอน
   แบบฟอร์มใบลาออกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
   แบบฟอร์มสรุปวันลา ลูกจ้างประจำ
   แบบมอบหมายงาน
  แบบบันทึกผลการทดลองงาน (ผู้ดูแล)
  แบบประเมินผลการทดลอง(ผู้บังคับบัญชา)
  แบบประเมินผลการทดลอง(คณะกรรมการ)
  แบบรายงานการประเมิน(ประธาน)
  รายงานผลการปฏิบัติงานจากบ้าน
  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผจจ.)
  ขอหนังสือรับรองเงิน (จนท.)
  แบบฟอร์มบันทึกนำส่งขอมีบัตร
  แบบฟอร์มขอรับรองซื้ออาวุธปืน

   

   

  1460  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  0.png1.png4.png2.png4.png4.png
  สัปดาห์นี้177
  เดือนนี้704
  ทั้งหมด14244
  23 ตุลาคม 2564