โครงสร้างหน่วยงาน

   

  Organization Chart TH

  1460  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  0.png1.png4.png2.png4.png7.png
  สัปดาห์นี้180
  เดือนนี้707
  ทั้งหมด14247
  23 ตุลาคม 2564