คู่มือสำหรับประชาชน

           คู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 graphicloads filetype pdf 0
คู่มือประชาชน
1การขออนุญาตแก้ไขผังแปลงแบ่งกรรมสิทธิ์-รวมกรรมสิทธิ์ ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน graphicloads filetype pdf 0
2การขออนุญาตจำหน่ายหรือก่อให้เกิดภาระติดพันซึ่งที่ดินในท้องที่ที่จะสำรวจการจัดรูปที่ดิน graphicloads filetype pdf 0
3. การขออนุญาตใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินกรมชลประทานที่ได้มาตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม graphicloads filetype pdf 0
4. การขออนุญาตโอนสิทธิที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน graphicloads filetype pdf 0
5. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ทีดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อประโยชน์อย่างอื่นซึ่งมิใช่เกษตรกรรม graphicloads filetype pdf 0

1460


สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
อีเมล : consolidation@rid.go.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวภชาพร เกล็ดนิ่ม โทร 0-2669-5028
1.png6.png1.png7.png7.png4.png
สัปดาห์นี้155
เดือนนี้2263
ทั้งหมด161774
23 เมษายน 2567