คู่มือสำหรับประชาชน

           คู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 graphicloads filetype pdf 0
คู่มือ
1. การขออนุญาตแก้ไขผังแปลงแบ่งกรรมสิทธิ์-รวมกรรมสิทธิ์ ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน graphicloads filetype pdf 0
2. การขออนุญาตจำหน่ายหรือก่อให้เกิดภาระติดพันซึ่งที่ดินในท้องที่ที่จะสำรวจการจัดรูปที่ดิน graphicloads filetype pdf 0
3. การขออนุญาตใช้ที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในความดูแลของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพื่อฝังท่อรับน้ำเข้าที่ดิน graphicloads filetype pdf 0
4. การขออนุญาตใช้ที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในความดูแลของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพื่อฝังท่อทางข้ามและทำถนนเชื่อมเข้า-ออกที่ดิน graphicloads filetype pdf 0
5. การขออนุญาตใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในความดูแลของสำนักงานจัดรูปที่ดิน เพื่อเดินท่อประปา graphicloads filetype pdf 0
6. การขออนุญาตใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในความดูแลของสำนักงานจัดรูปที่ดินเพื่อปักเสาไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้าพาดผ่าน graphicloads filetype pdf 0
7. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ทีดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อประโยชน์อย่างอื่นซึ่งมิใช่เกษตรกรรม graphicloads filetype pdf 0
8. การขออนุญาตโอนสิทธิที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน graphicloads filetype pdf 0

1460


สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
อีเมล : consolidation@rid.go.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวภชาพร เกล็ดนิ่ม โทร 0-2669-5028
1.png3.png5.png1.png0.png5.png
สัปดาห์นี้650
เดือนนี้3328
ทั้งหมด135105
28 กันยายน 2566