กิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรณรงค์กิจกรรม 5 ส.
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน จัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 1/2563
สจด.ร่วมกับกสช.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 57 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  Director


  S 22012056
  นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์

  หน่วยงานสำนักงานรวมที่ดินกลาง

  Welcome to Bureau of Central Land Consolidation website

  News

  External Link

  1460


  Copyright © 2020 Bureau of Central Land Consolidation Royal Irrigation Department
  811 Samsen Nakornchaisri Dusit Bangkok 10300
  Email : jadroob_central@mail.rid.go.th
  Webmaster: Ms.Pachaporn Kladnim Tel. 0-2669-5028
  1.png7.png4.png0.png5.png2.png
  This week267
  This month3229
  Total174052
  23 July 2024