หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

 

ตำแหน่ง  ชื่อ เบอร์ภายใน เบอร์ติดต่อ เบอร์แฟกซ์
 ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง (ผส.จด.)  นายสุรพงศ์  เจริญการยนต์ 2463 0 2669 5028 0 2669 5028
 ผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ผชช.จด.)  นายกิตติพร  ฉวีสุข 2933 0 2667 0933 0 2669 1636
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม (ผวศ.จด.)  นายสมชาย สารสัสดีกุล 2933 0 2667 0933 0 2669 1636
 ผู้อำนวยการส่วนกฏหมายจัดรูปที่ดิน (ผกจ.จด.)  นายเกรียงไกร ไกรแก้ว 2592 0 2241 3058 0 2669 1636
 ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล (ผตป.จด.)  นายยุทธประวีร์  ขัติยวงศ์  2429 0 2669 3553 0 2669 1636
 ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน (ผกท.จด.)  นางสิริญา  พนมวัน ณ อยุธยา 2290 0 2243 6936 0 2669 1636
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.จด.)  นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ 2243 0 2669 4235 0 2669 1636

 

 

 

1460


สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
อีเมล : consolidation@rid.go.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวภชาพร เกล็ดนิ่ม โทร 0-2669-5028
1.png6.png6.png8.png4.png8.png
สัปดาห์นี้743
เดือนนี้3949
ทั้งหมด166848
25 พฤษภาคม 2567