กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ที่ออกตามพรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

   กฎกระทรวง

  ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
   
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย 
   
  ๑.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๕
   

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ๑.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และความหมายของเกษตรกรรมอื่น ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

  ระเบียบกรมชลประทาน

  ประกาศกรมชลประทาน

   

  1460


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายเศรษฐา เครือสุคนธ์
  0.png3.png9.png6.png7.png2.png
  สัปดาห์นี้178
  เดือนนี้816
  ทั้งหมด39672
  25 พฤษภาคม 2567