เขตโครงการจัดรูปที่ดิน มาตรา ๓๙

  พ.ศ. ๒๕๕๘ -

  พ.ศ. ๒๕๕๙ -

  พ.ศ. ๒๕๖๐ -

  พ.ศ. ๒๕๖๑ -

  พ.ศ. ๒๕๖๒ -

  พ.ศ. ๒๕๖๓ -

  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔

  พ.ศ. ๒๕๖๕

  ๑.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๕

  ๒.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๕

  ๓.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๕

  ๔.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๕

  ๕.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลคำหยาด และตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๕

  พ.ศ. ๒๕๖๖

  ๑.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

  ๒.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลพรหมนิมิต และตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

  .ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลกระสัง และตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

  ๔.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลดงลิง และตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

  ๕.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

  ๖.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

  ๗.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

  ๘.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลขมิ้น และตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

  ๑๐.ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลเขื่อง ตำบลยางท่าแจ้ง ตำบลยางน้อย และตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

  1460


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายเศรษฐา เครือสุคนธ์
  0.png4.png1.png7.png8.png2.png
  สัปดาห์นี้64
  เดือนนี้1059
  ทั้งหมด41782
  23 กรกฎาคม 2567