ผู้อำนวยการส่วน


  Kriengkrai

  นายเกรียงไกร ไกรแก้ว
  ผกจ.จด.

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

  สืบค้นประกาศเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม มาตรา ๒๓ และเขตโครงการจัดรูปที่ดิน มาตรา ๓๙

  คู่มือสำหรับประชาชน

  งานนำเสนอ4

  ดาวน์โหลดแบบคำขออนุญาต ท่านสามารถดาวน์โหลดเขียนคำขอพร้อมแนบเอกสารประกอบแล้วนำไปยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักงานจัดรูปและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ที่ดูแลพื้นที่ได้

  เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  เขตโครงการจัดรูปที่ดิน /พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคู้น้ำ/คันนาและคูนาฉบับแรกของประเทศไทย

  เขตโครงการจัดรูปที่ดินแห่งแรก25

   

  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำฉบับแรก

  19 page 0003

  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันนาและคูนาฉบับแรก

  คันนาและคูนาฉบับแรก page 0004

  1460


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายเศรษฐา เครือสุคนธ์
  0.png3.png1.png3.png2.png7.png
  สัปดาห์นี้151
  เดือนนี้849
  ทั้งหมด31327
  28 กันยายน 2566