หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

   

  ตำแหน่ง  ชื่อ เบอร์ภายใน เบอร์ติดต่อ เบอร์แฟกซ์
   ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน (ผกจ.จด.)  นายเกรียงไกร ไกรแก้ว 2592 0 2241 3058 0 2669 1636
   หัวหน้าฝ่ายกฎหมายจัดรูปที่ดินที่1 (กจ.1 จด.)  นายเศรษฐา เครือสุคนธ์ 2473 0 2241 3058 0 2669 1636
   หัวหน้าฝ่ายกฎหมายจัดรูปที่ดินที่2 (กจ.2 จด.)  นายชูเกียรติ หงษ์ทอง 2601 0 2241 3058 0 2669 1636
  หัวหน้าฝ่ายกฎหมายจัดรูปที่ดินที่3 (กจ.3 จด.)  ว่าที่ ร.ต. พลพจน์ เพ็ชรอินทร์ 2601 0 2241 3058 0 2669 1636
  หัวหน้าฝ่ายกฎหมายจัดรูปที่ดินที่4 (กจ.4 จด.)  นายกิตติโชติ รักษา 2591 0 2241 3058 0 2669 1636

   

   

   

  1460


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายเศรษฐา เครือสุคนธ์
  0.png3.png1.png3.png2.png6.png
  สัปดาห์นี้150
  เดือนนี้848
  ทั้งหมด31326
  28 กันยายน 2566