ขอย้าย/ส่งตัว/ขอโอน
        ขอย้ายข้าราชการ (ในสังกัด สจด.)
        แจ้งประสงค์ขอย้าย (ในสังกัด สจด. แต่ต่าง หน)
        แจ้งประสงค์ขอย้าย (ย้ายไปต่างสังกัด)
        แจ้งประสงค์ขอย้าย (ย้ายมา สจด.)
        แบบคำร้องขอโอน
        รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
        ขอส่งตัวข้าราชการ
        ขอส่งตัวข้าราชการกลับต้นสังกัดเดิม
        ยืมตัวข้าราชการ
        แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (พร้อมเรียกบรรจุ)
        แจ้งเรียกบรรจุ

   

   บันทึกมอบหมาย
        ให้ปฏิบัติหน้าที่ (กรณีมีคำสั่งย้าย)
        ให้ปฏิบัติหน้าที่ (กรณีมีอบรม)
        ให้ปฏิบัติหน้าที่ (กรณีไม่มีโครงสร้าง)

   

   ขออนุมัติ
        ให้ข้าราชการอบรม (ผู้จัดภายนอก)
        ให้แต่งตั้งข้าราชการรักษาการ

   

   ข้าราชการใหม่
        แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราบการ
        แบบบันทึกผลการทดลองงาน (ผู้ดูแล)
        แบบประเมินผลการทดลอง(ผู้บังคับบัญชา)
        แบบประเมินผลการทดลอง(คณะกรรมการ)
        แบบรายงานการประเมิน(ประธาน)

   

   หนังสือรับรอง
        ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผจจ.)
        ขอหนังสือรับรองเงิน (จนท.)

   

   อื่นๆ
        แบบฟอร์มบันทึกนำส่งขอมีบัตร
        แบบฟอร์มขอรับรองซื้ออาวุธปืน
        แบบฟอร์มสรุปวันลา ลูกจ้างประจำ
        แบบฟอร์มใบลาออกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

        รายงานผลการปฏิบัติงานจากบ้าน

        แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

   

  1460  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  0.png5.png4.png1.png2.png5.png
  สัปดาห์นี้254
  เดือนนี้1218
  ทั้งหมด54125
  25 พฤษภาคม 2567