หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

   

  ตำแหน่ง  ชื่อ เบอร์ภายใน เบอร์ติดต่อ เบอร์แฟกซ์
   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.จด.)  นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ 2243 0 2669 4235 0 2669 1636
   หัวหน้างานธุรการ (ธก.จด.)  นางวรรณวิมล บุญญวินิจ 2241 0 2669 4235 0 2669 1636
   หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ (บส.จด.)  นางดวงใจ บุญล้ำเลิศ 2241 0 2669 4235 0 2669 1636
   หัวหน้างานการเงินและบัญชี (งบ.จด.)  นางสาววลัยรัตน์ ทับพร 2458 0 2669 4235 0 2669 1636
   หัวหน้างานพัสดุ (พด.จด.)  นางวิจิตรา ทรัพย์คงทน 2242   0 2669 4235  0 2669 1636

   

   

   

  1460  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  0.png5.png2.png4.png2.png2.png
  สัปดาห์นี้86
  เดือนนี้835
  ทั้งหมด52422
  23 เมษายน 2567