แผนที่ตั้งหน่วยงาน

  ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Google Map

  1460  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  0.png5.png6.png9.png3.png4.png
  สัปดาห์นี้94
  เดือนนี้1331
  ทั้งหมด56934
  23 กรกฎาคม 2567