แผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2560-2579

แผนแม่บท รายงานฉบับสุดท้าย
8 08 2560 3 2560 2579
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร  ขอความเห็นชอบแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน
2 2560 2579 1 2560 2579
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

1460


สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
อีเมล : consolidation@rid.go.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวภชาพร เกล็ดนิ่ม โทร 0-2669-5028
1.png2.png2.png1.png8.png6.png
สัปดาห์นี้421
เดือนนี้70
ทั้งหมด122186
01 มิถุนายน 2566