การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 26-27 เมษายน 2566

  เมื่อวันที่ 26-27 เมษายนที่ผ่านมา สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง” โดยนายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง มอบหมาย นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้นายเกรียงไกร ไกรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดินได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมา และได้เกียรติจากอดีตผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางนายจรัญ ภูขาว นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ มารวมเสวนาเชิงอภิปรายในหัวข้อ   49  ปีการจัดรูปที่ดินที่ผ่านมากับความท้าทายในสังคมเกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการบรรยายประวัติความเป็นมาของกฎหมายคันและคูน้ำ และประเด็นข้อกฎหมาย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการต่างๆ ของงานจัดรูปที่ดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจบทบาทและประวัติความเป็นมาของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานมีต้นกำเนิดอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

   IMG 20230426 091241  IMG 20230426 161922
   IMG 20230426 100804

     IMG 20230427 112121

   IMG 20230428 214634  IMG 20230426 115856

  1460


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายเศรษฐา เครือสุคนธ์
  0.png3.png1.png3.png2.png7.png
  สัปดาห์นี้151
  เดือนนี้849
  ทั้งหมด31327
  28 กันยายน 2566