กิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรณรงค์กิจกรรม 5 ส.
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน จัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 1/2563
สจด.ร่วมกับกสช.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 57 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  Director


  Weerawat
  Mr.WeerawaT Aungsupanith

  Director, Office of Central Land Consolidation

  Welcome to Bureau of Central Land Consolidation website

  News

  External Link

  1460


  Copyright © 2020 Bureau of Central Land Consolidation Royal Irrigation Department
  811 Samsen Nakornchaisri Dusit Bangkok 10300
  Email : jadroob_central@mail.rid.go.th
  Webmaster: Ms.Pachaporn Kladnim Tel. 0-2669-5028
  0.png3.png8.png6.png4.png1.png
  This week602
  This month1142
  Total38641
  13 June 2021