.

ผู้บริหาร

405703

นายสิริวิชญ   กลิ่นภักดี

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

สถิติผู้เยี่ยมชม

70740
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
36
84
539
69330
1488
2526
70740
Your IP: 23.22.240.119
Server Time: 2018-01-20 09:20:41
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

 

      นโยบายที่สำคัญ

 

           22policyfordep Page 3

 policyfordep Page 2

 

 

 policyfordep Page 4

 policyfordep Page 5  
   
 Smart Agricultural Curve
 s1  s2
 s3  s4
 

 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

 

รายจ่ายและนโยบายการเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

 

 m1

m2 

 m3  m4

 

 

รอบรั้ว สจด.

 

 127112560  227112560 129112560  
229112560  329112560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดือน พ.ย. 2560

  ข่าวสาร สจด. 

 การเปลี่ยนสถานพยาบาล ประกันสังคม

 Unit school  (ระดับสำนัก)

 Unit school สจจ.1-35

 แผนการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของสำนักกอง

 ถ่ายถอดความรู้-วินัย

 การประกวดโครงการจัดระบบน้ำและจัดรูปที่ดิน ปี 2560

             สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11

             สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17

             สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่  27

             สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่  35

 รายงานแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2560 - 2579 

 สปส.จะยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยให้ตรวจสอบจาก

      www.sso.go.th 

 ผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)   ของนายกิตติพร ฉวีสุข

 หลักเกณฑ์การประกวดโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและจัดรูปที่ดินประจำปี 2560

googleSearch

ค้นหาภายในเว็บไซต์

ปฏิทินนัดประชุม