.

ผู้บริหาร

405703

นายสิริวิชญ   กลิ่นภักดี

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

สถิติผู้เยี่ยมชม

66147
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
69
148
738
64346
2455
3073
66147
Your IP: 54.224.168.206
Server Time: 2017-11-24 11:26:31
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

 

      นโยบายที่สำคัญ

 

           22policyfordep Page 3

 policyfordep Page 2

 

 

 policyfordep Page 4

 policyfordep Page 5  
   
 Smart Agricultural Curve
 s1  s2
 s3  s4
 

 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

 

รายจ่ายและนโยบายการเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

 

 m1

m2 

 m3  m4

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

   0401   

0401 2    

 
    0402  

0402 2

 
 

 

 

 

 

 

 

                          เดือน เมษายน 2560

                          เดือน มีนาคม 2560

                     เดือน กุมภาพันธ์ 2560

                          เดือน มกราคม 2560 

 

 
  ข่าวสาร สจด. 

 Unit school  (ระดับสำนัก)

 Unit school สจจ.1-35

 แผนการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของสำนักกอง

 ถ่ายถอดความรู้-วินัย

 การประกวดโครงการจัดระบบน้ำและจัดรูปที่ดิน ปี 2560

             สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11

             สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17

             สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่  27

             สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่  35

 รายงานแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2560 - 2579 

 สปส.จะยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยให้ตรวจสอบจาก

      www.sso.go.th 

 ผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)   ของนายกิตติพร ฉวีสุข

 หลักเกณฑ์การประกวดโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและจัดรูปที่ดินประจำปี 2560

googleSearch

ค้นหาภายในเว็บไซต์

ปฏิทินนัดประชุม