.

ผู้บริหาร

405703

นายสิริวิชญ   กลิ่นภักดี

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

สถิติผู้เยี่ยมชม

050620
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
106
66
364
49766
1540
1937
50620
Your IP: 54.146.5.196
Server Time: 2017-05-25 23:48:41
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

สัมภาษณ์ | พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | นโยบายปี 60

 

 

  รมว.กษ. มอบนโยบาย SC ตอนที่ 1 คลิก!!

 

  รมว.กษ. มอบนโยบาย SC ตอนที่ 2 คลิก!!

 

 

      นโยบายที่สำคัญ

 

           22policyfordep Page 3

 policyfordep Page 2

 

 

 policyfordep Page 4

 policyfordep Page 5  
   

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

   0401   

0401 2    

 
    0402  

0402 2

 
 

 

 

 

 

 

 

                          เดือน เมษายน 2560

                          เดือน มีนาคม 2560

                     เดือน กุมภาพันธ์ 2560

                          เดือน มกราคม 2560 

 

 

 กิจกรรมท่าน ผส.จด. 

IMAGE ประชุมประจำเดือน เม.ย.2560
Friday, 28 April 2017
                               วันที่ 20 เมษายน 2560... Read More...
IMAGE ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สจก.
Thursday, 02 February 2017
เมื่อวันที่ 24 ม.ค.60 คณะทำงานจัดการความรู้ได้จัดประชุม "การจัดการความรู้ สจก."   โดยมีท่าน... Read More...
IMAGE ประชุมสำนักฯครั้งที่ 1/2560
Friday, 13 January 2017
  เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2560 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้จัดประชุมสำนักครั้งที่ 1/2560 โดยมี... Read More...
IMAGE มอบโฉนดที่ให้แก่เกษตรกรในเขตจัดรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
Wednesday, 11 January 2017
9 มกราคม 2560 ท่าน ผส.จด. ได้มอบโฉนดที่ให้แก่เกษตรกรในเขตจัดรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม... Read More...

หลักเกณฑ์การประกวด

 

โครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และจัดรูปที่ดิน

 

ประจำปี 2560

 

Download

 

 

 ppt  ทั้ง 9 เรื่อง งานนำเสนอ single

 

command  เมื่อ วันที่ 27-28 ธันวาคม2559

 

 

ที่รามาการ์เด็น  

 

Download

เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนา

 

เรื่อง งานสำรวจ ออกแบบ เพื่อการก่อสร้าง

 

                                 เอกสาร Powerpoint เอกสารข้อมูล 
Error
  • Out of resources when opening file '/tmp/#sql_26fb_1.MAD' (Errcode: 24 "Too many open files") SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM r49th_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM r49th_content AS a LEFT JOIN r49th_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN r49th_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN r49th_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN r49th_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN r49th_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM r49th_categories AS cat JOIN r49th_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN r49th_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-05-25 23:48:40') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-05-25 23:48:40') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 9 Out of resources when opening file '/tmp/#sql_26fb_1.MAD' (Errcode: 24 "Too many open files") SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM r49th_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM r49th_content AS a LEFT JOIN r49th_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN r49th_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN r49th_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN r49th_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN r49th_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM r49th_categories AS cat JOIN r49th_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN r49th_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-05-25 23:48:40') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-05-25 23:48:40') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

ค้นหาภายในเว็บไซต์

googleSearch

ปฏิทินนัดประชุม