กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ที่ออกตามพรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

   กฎกระทรวง

   
  ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
   

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ๑.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และความหมายของเกษตรกรรมอื่น ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

  ระเบียบกรมชลประทาน

  ประกาศกรมชลประทาน

   

  1460


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล: lawland@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายเศรษฐา เครือสุคนธ์
  0.png2.png1.png0.png4.png2.png
  สัปดาห์นี้91
  เดือนนี้128
  ทั้งหมด21042
  05 ตุลาคม 2565