ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ที่ออกตามพรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

   

  ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

  .ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทําโครงการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม และโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

   

  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ๑.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และความหมายของเกษตรกรรมอื่น ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

  ระเบียบกรมชลประทาน

  ประกาศกรมชลประทาน

   

  1460


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล: lawland@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายเศรษฐา เครือสุคนธ์
  0.png0.png3.png9.png3.png1.png
  สัปดาห์นี้81
  เดือนนี้659
  ทั้งหมด3931
  21 ตุลาคม 2563