การประชุมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
  ประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินการจัดรูปที่ดิน (คกท.) ครั้งที่4/2563 วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563

  ผู้อำนวยการ


  Weerawat

  นายประเมษ ชูสิน
  ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

  1460  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล: [email protected]
  0.png1.png3.png9.png6.png2.png
  สัปดาห์นี้176
  เดือนนี้710
  ทั้งหมด13962
  23 ตุลาคม 2564