หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

   

  ตำแหน่ง  ชื่อ เบอร์ภายใน เบอร์ติดต่อ เบอร์แฟกซ์
   ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน (ผกท.จด.)  นายประเมษ ชูสิน  2290  0 2243 6936  0 2669 1636
   หัวหน้าฝ่ายเงินทุน (งท.จด.)  นางสิริญา พนมวัน ณ อยุธยา  2294 0 2243 6936  0 2669 1636
   หัวหน้าฝ่ายการเงิน (กง.จด.)  นางน้ำค้าง ณ นคร  2399 0 2243 6936  0 2669 1636
   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บค่าคืนทุน (จท.จด.)  นางสาวเสาวลักษณ์ ดาวเรือง - 0 2243 6936  0 2669 1636

   

   

   

  1460  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล: [email protected]
  0.png1.png3.png9.png6.png5.png
  สัปดาห์นี้179
  เดือนนี้713
  ทั้งหมด13965
  23 ตุลาคม 2564