ผส.จด.พร้อมด้วยผวศ.จด. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสจจ.32
  ผส.จด.พร้อมด้วยผวศ.จด. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสจจ.33

  ผู้อำนวยการส่วน


  Weerawat

  นายชยุต ธรรมนิตยกุล
  ผวศ.จด.

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ส่วนวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

  รอบรั้วส่วนวิศวกรรม

  1460  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  0.png1.png4.png2.png4.png2.png
  สัปดาห์นี้44
  เดือนนี้76
  ทั้งหมด14242
  05 ตุลาคม 2565