ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่องมอบอำนาจการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานผู้เบิกและหน่วยงานย่อย

  1460  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  0.png5.png4.png1.png2.png6.png
  สัปดาห์นี้255
  เดือนนี้1219
  ทั้งหมด54126
  25 พฤษภาคม 2567