กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

   

  23164 ฉีดโควิด 19 ๒๑๐๑๒๗ 2      23164 ฉีดโควิด 19 ๒๑๐๑๒๗ 3 

   

   

  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ครั้งที่14

  กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)
  วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 กรมชลประทาน สามเสน ได้ทำกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ครั้งที่ 14 ภายในอาคารที่ทำการกรมชลประทาน สามเสน และพื้นที่สาธารณะ บริเวณจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันของบุคลากร กรมชลประทาน สามเสน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
  ในส่วนของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการฉีดพ่น ตั้งแต่เวลา​ 13.10-13.25 น. โดยทำการฉีดพ่นภายในห้องปฏิบัติงานทุกห้องและห้องประชุม ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
   

  1460  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  0.png5.png2.png4.png1.png4.png
  สัปดาห์นี้78
  เดือนนี้827
  ทั้งหมด52414
  23 เมษายน 2567