ร่วมรณรงค์ในโครงการ ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง (Save Water)
  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 2/2565
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference (ZOOM)

  ผู้อำนวยการส่วน


  พี่ภา2นางสิริญา  พนมวัน ณ อยุธยา
  ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

  ข้อบังคับคณะกรรมการจัดรูปที่ดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของกองทุนจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2564

  สรุปแผนงานและโครงการ

  result

  1460  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล: Jadroob_fund@rid.go.th
  0.png3.png0.png7.png6.png7.png
  สัปดาห์นี้115
  เดือนนี้20
  ทั้งหมด30767
  01 มิถุนายน 2566