ร่วมรณรงค์ในโครงการ ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง (Save Water)
  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 2/2565
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference (ZOOM)

  ผู้อำนวยการส่วน


  พี่ภา2นางสิริญา  พนมวัน ณ อยุธยา
  ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

  ข้อบังคับคณะกรรมการจัดรูปที่ดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของกองทุนจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2564

  สรุปแผนงานและโครงการ

  result

  1460  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล: Jadroob_fund@rid.go.th
  0.png4.png2.png9.png8.png9.png
  สัปดาห์นี้195
  เดือนนี้823
  ทั้งหมด42989
  25 พฤษภาคม 2567