สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  ตราครุฑ

  ประกาศสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4

  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  

   

              ตามประกาศสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 7 อัตรา เเละยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ภายใน สำนักชลประทานที่ 3 เลขที่ 204/404 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น

  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

  1. นิติกร                        จำนวน 1 อัตรา
  2. นักจัดการงานทั่วไป    จำนวน 2 อัตรา 
  3. นายช่างชลประทาน    จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานธุรการ      จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานขับรถยนต์     จำนวน 1 อัตรา

  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วนถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร  ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เเนบมานี้  ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสมารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบได้ ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 สำนักชลประทานที่ 3 เลขที่ 204/404 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5598-3581 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

   ลิ้งค์สำรอง

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  1460


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  สำนักงานชลประทานที่ 3 (กม.7) หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  อีเมล: Pilokjadroob@hotmail.com
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสันต์ฤทัย กรุตนารถ และนางสาวนวนิษฐ์ ศิรพรฤทธิศักดิ์
  0.png3.png2.png9.png4.png6.png
  สัปดาห์นี้94
  เดือนนี้21
  ทั้งหมด32946
  01 มิถุนายน 2566