สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 7 อัตรา

  ตราครุฑ

  ประกาศสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4

  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  

  ด้วยสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติในสำนักงานจัดรูปที่ดินเเละจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 จำนวน 5 ตำเเหน่ง 7 อัตรา มีดังนี้

   

  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
  1.นิติกร
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

  2. นักจัดการงานทั่วไป
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  3. นายช่างชลประทาน
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ด้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาชาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
   

  4. เจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,745 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาชีพหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  5. พนักงานขับรถยนต์
  จำนวน 1 อัตรา

  เงินเดือน 8,690 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,310 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้าง หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ตามกฎหมาย

  การรับสมัครสอบ
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่น ใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ภายใน สำนักชลประทานที่ 3 เลขที่ 204/404 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  - ไฟล์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

   ลิ้งค์สำรอง

  - ไฟล์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  1460


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  สำนักงานชลประทานที่ 3 (กม.7) หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  อีเมล: Pilokjadroob@hotmail.com
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสันต์ฤทัย กรุตนารถ และนางสาวนวนิษฐ์ ศิรพรฤทธิศักดิ์
  0.png3.png2.png9.png4.png9.png
  สัปดาห์นี้97
  เดือนนี้24
  ทั้งหมด32949
  01 มิถุนายน 2566