สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

   

  ตราครุฑ

  ประกาศสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4

  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  

   

  ด้วยสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงานในสำนักงานจัดรูปที่ดินเเละจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 จำนวน 1 ตำเเหน่ง 1 อัตรา 

  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
  นิติกร
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาตร์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยฝ่ายกฏหมายของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

  การรับสมัครสอบ
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบริหารทั่วไปสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 เลขที่ 204/404 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภายในสำนักชลประทานที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ไฟล์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร
  ลิ้งค์สำรอง
  - ไฟล์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร

  1460


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  สำนักงานชลประทานที่ 3 (กม.7) หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  อีเมล: Pilokjadroob@hotmail.com
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสันต์ฤทัย กรุตนารถ และนางสาวนวนิษฐ์ ศิรพรฤทธิศักดิ์
  0.png3.png2.png9.png4.png6.png
  สัปดาห์นี้94
  เดือนนี้21
  ทั้งหมด32946
  01 มิถุนายน 2566