สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

   

  ตราครุฑ

  ประกาศสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4

  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  

  กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร (ฉบับแก้ไข)

   

              ตามประกาศสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 6 อัตรา เเละยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ภายใน สำนักชลประทานที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไปแล้วนั้น

  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

  1. นักจัดการงานทั่วไป    จำนวน 2 อัตรา 
  2. นายช่างชลประทาน    จำนวน 2 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานธุรการ      จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานขับรถยนต์     จำนวน 1 อัตรา

  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วนถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร  ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เเนบมานี้  ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสมารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบได้ ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5598-3581 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  ลิ้งค์สำรอง
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1460


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  สำนักงานชลประทานที่ 3 (กม.7) หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  อีเมล: Pilokjadroob@hotmail.com
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสันต์ฤทัย กรุตนารถ และนางสาวนวนิษฐ์ ศิรพรฤทธิศักดิ์
  0.png3.png2.png9.png4.png5.png
  สัปดาห์นี้93
  เดือนนี้20
  ทั้งหมด32945
  01 มิถุนายน 2566