1453435 1394219460817915 241945339 n

ค้นหา

คู่มืออาสาสมัครจัดรูปที่ดิน

พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

015129
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
24
60
111
14791
843
1292
15129
เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 58

Login Form

นโยบายที่สำคัญ

 

 

 

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

วันที่ 18 ก.ค.60 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้รับการตรวจประเมินการประกวดคัดเลือกบริการประจำสำนักงานดีเด่นประจำปี 2560 โดย นางมณี วงศ์ษาพาน และคณะตรวจประเมินการประกวดคัดเลือกบริการประจำสำนักงานดีเด่นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

 

 

 

นายเศรษฐา บุตรนนท์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสกลนคร ตรวจติดตาม เยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ตำบลเชียงเครือ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560

  

 

  

 

  

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วย นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ได้เดินทางมาตรวจติดตามงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน โครงการประตูระบายน้ำห้วยปลาหางตอนล่าง (ส่วนที่ 2) ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และงานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 3 ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามความก้าวหน้าระหว่างการก่อสร้าง170360

 

วันที่ 9 มีนาคม 2560 พล.อ.ดร.ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิฑูรย์ รัตนวงศ์สวัสดิ์ ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 ราย นายถาวร ชุมปัญญา และ นายเขียน พรหมคำ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ภายใต้การสนับสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

090360

GIS รายงานสถานการณ์น้ำ

ผู้บริหาร

 

351465

 

นายวรรัตน์ มั่นดี

สจด.ขอนแก่น

รักษาการในตำแหน่ง สจด.สกลนคร