ประชุมประจำเดือน ก.ค. 2563 ผ่านระบบ vdo.conference
  ประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในที่ทำงาน
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และร่วมบรรยาย หลักสูตรเปิดเวทีชุมชนเพื่อร่วมการตัดสินใจและการลงนามข้อตกลงเบื้องต้น งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง
  สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

  ผู้อำนวยการ

  นายฤทธี พรหมวิจิตร์ นายฤทธี พรหมวิจิตร์
  ผจจ.1

  รอบรั้ว สจจ.1

  1460


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  9/30 ถนนโชตนา ซอย 12 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  อีเมล: [email protected]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา โทร 053-224192
  0.png0.png5.png6.png6.png1.png
  สัปดาห์นี้74
  เดือนนี้209
  ทั้งหมด5661
  17 กันยายน 2564