head-th

ค้นหา

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

008837
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2
3
37
8698
228
515
8837
เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 58

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

01

วันที่ 25 เมษายน 2559 น. สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคายร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ประชุมชี้แจงเกษตรกรเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

02   03

วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นางมณี วงศ์ษาพาน หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ นางกาญจนา วิจารณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และนายวุฒิชัย วงศ์ภูธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ประชุมชี้แจงเกษตรกรเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเกษตรเขตเศรษฐกิจ (Zoning) การเกษตรแปลงใหญ่ และนโยบายการตลาดนำการผลิต ให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด การสร้างกลุ่มที่เข้มแข็ง รวมกันขาย บริหารการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ ต่อมาเวลา 15.00 น. ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายประสงค์ คงเคารพธรรม ติดตามงานสหกรณ์การเกษตรโพนพิสัย จำกัด และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านเดื่อ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ผู้บริหาร

manee

 

 นางมณี วงศ์ษาพาน

    หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดหนองคาย