รายงานผลการประกวดโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

ผลประกวดภาพถ่าย สจด2561
ดาวน์โหลด
การประกวดโครงการจัดรูปที่ดิน
อันดับที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 อันดับที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13

เล่มรายงาน    นำเสนอโครงการ

งานจัดรูปที่ดิน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก ต.ชุมช้าง อ.โพยพิสัย จ.หนองคาย

เล่มรายงาน    นำเสนอโครงการ

งานจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง RMC ระยะ 3 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

อันดับที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 อันดับที่ 4 รางวัลชมเชย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4

เล่มรายงาน    นำเสนอโครงการ

งานจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เล่มรายงาน    นำเสนอโครงการ

งานจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ส่วนที่ 23 ต.ท้อแท้ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

การประกวดโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
อันดับที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 อันดับที่ 2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1

เล่มรายงาน    นำเสนอโครงการ

งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (ต.ควนโนรี) ระยะที่ 1 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

เล่มรายงาน    นำเสนอโครงการ

งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 4) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

อันดับที่ 3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 อันดับที่ 4 รางวัลชมเชย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19

เล่มรายงาน    นำเสนอโครงการ

งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม โครงการเขื่อนยโสธร P5 ระยะที่ 4 ต.หัวเมือง อ.มหาชัยชนะ จ.ยโสธร

เล่มรายงาน    นำเสนอโครงการ

งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะที่ 3 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

1460


สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
อีเมล : [email protected]
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวภชาพร เกล็ดนิ่ม โทร 0-2669-5028
0.png5.png0.png1.png4.png1.png
สัปดาห์นี้1042
เดือนนี้2674
ทั้งหมด50141
17 กันยายน 2564