รายงานผลการประกวดภาพถ่าย งานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2561

ผลประกวดภาพถ่าย สจด2561 
ดาวน์โหลด
การประกวดภาพถ่าย หมวด ความมุ่งมั่นกับงาน
อันดับที่ 1 ชื่อภาพ อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝน อันดับที่ 2 ชื่อภาพ นายสั่งลุย

1 ภาพ สจจ35

ผู้ถ่ายภาพ นายเอกชัย พูลนวล วศ.35จด. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35

2 ภาพ สจจ35

ผู้ถ่ายภาพ นายมุสลีมาน มะยูนุ กส.35จด. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35

อันดับที่ 3 ชื่อภาพ ความเข้าใจ อันดับที่ 4 รางวัลชมเชย ชื่อภาพ สีสันกับการทำงาน

3 ภาพ สจจ15

ผู้ถ่ายภาพ นางสาวสุทธินี พาเทพ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15

4 ภาพ สจจ23

ผู้ถ่ายภาพ นายวรวัฒน์ ทิพย์แก้ว วิศวกรชลประทาน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23

การประกวดภาพถ่าย หมวด ผลสัมฤทธิ์ของงาน
อันดับที่ 1 ชื่อภาพ ทุ่งนาสวย ทุ่งนาสมบูรณ์ อันดับที่ 2 ชื่อภาพ น้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

1 ภาพ สจจ31

ผู้ถ่ายภาพ นายภุชงค์ สุวรรณปากแพรก วิศวกรชลประทานชำนาญการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31

2 ภาพ สจจ2

ผู้ถ่ายภาพ นางสาววิจิตรา สิทธิสัมพันธ์ นายช่างชลประทาน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2

อันดับที่ 3 ชื่อภาพ ทดสอบการส่งน้ำ อันดับที่ 4 รางวัลชมเชย ชื่อภาพ บูรณาการ เพื่องานของเรา

3 ภาพ สจจ10

ผู้ถ่ายภาพ นายประยูร ไชยะตา กส.10จด. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10

4 ภาพ สจจ35

ผู้ถ่ายภาพ นายเอกพล สุวรรณรัตน์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดสรรระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35

1460


สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
อีเมล : jadroob_central@mail.rid.go.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวภชาพร เกล็ดนิ่ม โทร 0-2669-5028
0.png0.png4.png7.png1.png2.png
สัปดาห์นี้85
เดือนนี้1551
ทั้งหมด4712
13 กรกฎาคม 2563