ค้นหา

คูืมืออาสาสมัครจัดรูปที่ดน

พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558

ภาพกิจกรรม

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

052064
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
53
34
269
51422
975
2257
52064
เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 58
ประชุมประจำเดือน สจจ.12 วันที่ 21 มีนาคม 2561
นายอรุชา เจียรอุดมเดช
ประชุมประจำเดือน สจจ.12
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12
ประชุมประจำเดือน สจจ.12
ประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน
ประชุมประจำเดือน สจจ.12
และปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน
ประชุมประจำเดือน สจจ.12
พร้อมแสดงความคิดเห็นและร่วมกัน
ประชุมประจำเดือน สจจ.12
หาทางแก้ไขและแนวปฏิบัติร่วมกัน
ประชุมประจำเดือน สจจ.12
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ประชุมประจำเดือน สจจ.12
กับทุกฝ่ายงาน
ประชุมประจำเดือน สจจ.12
ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
นายชวลิต หมั่นผดุง วศ.12จด.
และเจ้าหน้าที่ สจจ.12 ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ให้ความอนุเคราะห์
สอนงานการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 ยินดีต้อนรับ

KM ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
KMA หมวด 2 ได้จัดให้มีการจัดงาน KM DAY ของภาค
ในวันที่ 19 เมษายน 2560
คัดเลือก KM GURU ประจำภาค
ประกอบด้วย ด้านงานบริหาร ด้านงานช่าง ด้านงาน กฎหมาย ด้านงานกองทุนจัดรูปที่ดิน
และทำแบบสรุปบทเรียน จากแผนงาน/โครงการ สายงานละ 1 เรื่อง รวม 5 เรื่อง
จัดประชุมกลุ่มย่อย สจด./ผจก.
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานหนองคาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานจัดรูปที่ดิน
ผจก.6 นำคณะเจ้าหน้าที่จากโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6
25 มกราคม 2560
เข้าศึกษางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
การปฏิบัติงานด้านนิติกรรมต่าง ๆ
การคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินด้วยวิธีต่าง ๆ
การพิจารณาการเปลี่ยนการใช้ที่ดินเป็นอย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรมรวมทั้งการให้เช่าที่ดิน กรมชลประทาน
ผจก.6 และเจ้าหน้าที่ ขอบคุณและมอบกระเช้าให้ สจด.ขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานจัดรูปที่ดินปี 2560

    วันที่  25  มกราคม 2560  ผจก.6 และเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 เข้าศึกษาดูงานของงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น จำนวน 20 คน

    โดยมี นายวรรัตน์  มั่นดี หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้บรรยาย การดำเนินงานจัดรูปที่ดิน

     
    อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร

 
นายอรุชา  เจียรอุดมเดช
    ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและ  จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12