57

ค้นหา

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

023623
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9
20
103
23346
495
716
23623
เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 58

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

 

 ขาวสารประชาสมพนธ

 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

ประกาศสำนักงานจัดรูปที่ดินเเละจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4

 

 การเปลี่ยนสถานพยาบาล ประกันสังคม

 

 แผนการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของสำนักกอง

 

Unit school  (ระดับสำนัก)

  

 Unit school สจจ.1-35 (สำนักงานจัดูปที่ดินเเละจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม)

             

 สปส.จะยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยให้ตรวจสอบจาก www.sso.go.th 

 

 ถ่ายถอดความรู้-วินัย

 

 

 การประกวดโครงการจัดระบบน้ำและจัดรูปที่ดิน ปี 2560

 

      สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11

 

       สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17

 

       สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่  27

 

       สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่  35

 

 

รายงานแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2560 - 2579 

 

ผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)   ของนายกิตติพร ฉวีสุข

 

 

              ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินครั้งที่ 8/2560 

 รายงานการประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินครั้งที่ 5/2560 

รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง (VDO Conference) วันที่ 1พฤศจิกายน 2559

รายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 28 มีนาคม 2560

 รายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 20 เมษายน 2560

 ตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่5-60

แบบฟอร์มขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

 

   นโยบายที่สำคัญกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

        22policyfordep Page 3

 policyfordep Page 2

 policyfordep Page 4

 policyfordep Page 5

 

 

แผนแม่บทสำนักงานจัดรูปที่ดิน2561-2579

ขอความเห็นชอบแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2560-2579

รายงานสรปสำหรับผู้บริหาร (ไทย)_Final

รายงานฉบับสุดท้าย

 

 

                         รอบรั้ว สจด

 

 127112560  227112560 129112560  
229112560  329112560  

 เดือน พ.ย. 2560

 

 

 

 

 

 

 

      

ผู้บริหาร